De drie Eeklose Inline Skating Clubs (Dogs, White Bears en Stars) hebben zich verzoend met elkaar. De clubs trainen alle drie in het Sportpark van Eeklo, in de evenementenhal.

Maar de afgelopen weken ontstond er ophef in het inline skating landschap. Want de Nationale Hockeyfederatie besliste om voortaan maar één club een licentie toe te kennen. Daardoor vallen de andere twee clubs uit de boot en kunnen zij niet deelnemen aan de competitie.
Een beslissing die het Eeklose stadsbestuur betreurt, want de clubs zorgen alle drie voor een levendig sportief gebeuren in de stad, klinkt het.

De stad wil dan ook dat alle clubs op gelijke voet behandeld worden.

Op initiatief van het stadsbestuur hebben de drie inline skating clubs een akkoord bereikt. En werd er ook een gemeenschappelijke tekst opgesteld. Daarin vragen de clubs met aandrang aan de Nationale Hockeyfederatie om de beslissing te herzien en aan iedere club een licentie toe te kennen.

Nu is het dus wachten op een officieel antwoord van de Nationele Hockeyfederatie.

© Vanessa Declercq