Landbouwers en houders van moestuinen mogen vanaf nu al vanaf 18u hun gewassen besproeien. En ze mogen dat doen tot 10u ‘s morgens. Met niet-leidingwater wel te verstaan. De waarnemend gouverneur van Oost-Vlaanderen versoepelt hiermee  de maatregelen tegen waterschaarste en dat op vraag van de landbouwsector. Die mogen ook weer drinkwater uit onbevaarbare waterlopen halen voor hun vee. En ook sportterreinen mogen voortaan besproeid worden. Auto’s wassen, zwembaden vullen enzovoort, dat mag niét. We moeten spaarzaam blijven omgaan met water want ook de volgende dagen valt er geen regen.

© Lucie de Zutter