Een achttal studenten werden de voorbije dagen bestolen terwijl ze hun examen afwerkten. Universiteit Gent roept op om rugzakken en boekentassen niet langer in de gang te laten staan, maar mee naar de aula te nemen.

De feiten deden zich voor op de Campus Coupure, waar de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen gevestigd is. Tijdens de voorbije examens werden al zo'n 8 studenten bestolen. Het gaat vooral om gsm's en laptops. De studenten in kwestie lieten hun rugzakken in de gang staan in plaats van ze mee te nemen naar de aula. Veel studenten gaan ervan uit dat ze hun zakken tijdens de examens niet mee naar binnen mogen nemen. Maar de UGent ontkent dat. Daar zeggen ze dat iedereen zijn materiaal mee naar binnen mag nemen, al moeten zakken wel aan de kant gezet worden. De studenten mogen ze dus niet bij zich houden.

© Soetkin Desloovere