Tegen 2030 mag het geluidniveau afkomstig van wegverkeer ter hoogte van alle Gentse woningen de 70 decibel niet meer overschrijden. Dat staat te lezen in het vernieuwde geluidsactieplan van de Stad Gent, dat nog tot 11 januari ter inzage ligt bij de stad. In het plan staan een aantal maatregelen die de verschillende overheden gaan nemen om de geluidshinder afkomstig van industrie en verkeer in de Gentse agglomeratie te verminderen.
Zo wil de Stad Gent de lokale wegen met een slecht wegdek eerst vernieuwen. De stad stimuleert bovendien met subsidies het gebruik va stille voertuigen zoals auto’s op gas of elektriciteit. Gentenaars die langs een drukke weg wonen, zullen info krijgen over geluidsisolatie die de geluidshinder kan compenseren.
De stad zal bij de Vlaamse overheid en bij de spoorwegen aandringen op een integrale aanpak van geluidshinder afkomstig van snelwegen en treinen.
Het geluidsactieplan ligt tot 11 januari ter inzage bij de Dienst Milieu en Klimaat, Woodrow Wilsonplein 1
Je kan het ook online inkijken op: www.omgevingvlaanderen.be/openbaaronderzoek-geluidsactieplannen.
Reacties mogen rechtstreek naar de Vlaamse overheid:
per mail naar leefomgevingskwaliteit@vlaanderen.be
of per aangetekende brief naar Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

 

© Koen Colpaert