De vergunning van NV Bopro, bvba HKPM en SOGent, voor de verkaveling van de site van het voormalige Ottenstadion in Gentbrugge en de aanpalende terreinen van de hockey- en tennisclub La Gantoise, is vernietigd.

In 2015 kwam het idee van een private projectontwikkelaar om 300 woningen, waarvan de helft zou bestaan uit appartementen, te bouwen op de terreinen van het voormalige Ottenstadion en de tennis- en hockeyclub La Gantoise. Maar daar waren de buurtbewoners het niet mee eens. Onder de slogan 'Ecowijk ja, Eurowijk nee' trokken de buurtbewoners naar het stadhuis in Gent. Maar daar kregen ze geen gehoor. 
De Deputatie van Oost-Vlaanderen keurde nadien de verkavelingsvergunning, met enkele kleine aanpasingen, goed. 
Maar daar liet het buurtcomité 'Ecowijk 9050' het niet bij. Samen met een advocaat trokken ze naar de de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die heeft nu onlangs de verkavelingsvergunning vernietigd. De Raad oordeelde dat de beslissing niet correct gemotiveerd was en dat de deputatie bij de totstandkoming van de beslissing onzorgvuldig is te werk gegaan.

Het dossier komt nu opnieuw terecht bij de provincie. Het buurtcomité hoopt nu dat de deputatie de stad zal uitnodigen om een nieuwe vergunning uit te werken waarbij rekening wordt gehouden met de juridische bezwaren die werden vastgesteld. De buurtbewoners willen graag opnieuw in dialoog gaan met de stad om zo samen een echt ecowijk te realiseren. Een wijk op maat van de buurt, met woningen voor gezinnen.

© Hannes De Smet