Valt het Kluisbos in Kluisbergen ten prooi aan verkaveling? Als het van een grondeigenaar afhangt wel. De provincie heeft al een verkavelingswijziging goedgekeurd voor een villa met een grote tuin. Voor 17 november beslist de provincie of er ook een bouwvergunning komt. De eigenaars baseren zich op een verkavelingsvergunning uit 1963. De plannen stuiten op protest van gemeente, buurtbewoners en natuurverenigingen. Er loopt intussen een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Vlaams minister van Natuur Schauvliege wil alle partijen rond tafel brengen om tot een oplossing te komen. 

© Luk Dewulf