Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat de oversteekplaats tussen Verbindingsweg en Berg in Waarschoot veiliger maken.  De gemeente dringt al jaren aan op maatregelen, tal van schoolkinderen maken gebruik van de oversteek.  Uit tellingen van het AWV bleek dat er voldoende passage is op die plaats om maatregelen te verantwoorden. Volgende maand worden grote verlichtingspalen geplaatst voor zogenaamde accentverlichting, die ook naderende bestuurders  waarschuwt. De gemeente gaat ook nieuwe voetpaden aanleggen die naar de oversteek lopen. 

© Koen Colpaert