Vanaf vandaag wordt er gewerkt op de Drongensesteenweg in Drongen. AWV richt ter hoogte van de Bunderweg een nieuwe oversteekplaats met verkeerslichten in voor fietsers en voetgangers. Op dezelfde plek worden ook de bushalte en de fietspaden vernieuwd. Het nieuwe fietspad komt achter de bushalte te liggen. De herinrichting zal 1 maand in beslag nemen, tijdens de werken moet het verkeer in beide richtingen over 1 in plaats van 2 rijstroken. 

Foto: Fietsbult

© Lucie Dezutter