In Wondelgem is vanmorgen een reeks opleidingen gestart over veiligheid in en rond de bus.  De opleiding is vooral bedoeld voor leraars en iedereen die leerlingen moeten tonen hoe zich veilig te gedragen in en rond bussen en autocars. Aan bod komen onder meer de dode hoek en evacuatieoefeningen. De opleidingen zijn een initiatief van de autobussector.

© Robbert Vancompernolle