De stad Deinze is op zoek om een nieuwe bestemming te geven aan de Sint-Martinuskerk in Sint-Martens-Leerne. Enerzijds is er de piste om er een urnenkerk van te maken. Dat zou een alternatief vormen voor het tekort aan begraafplaatsen in Deinze. De kerk zou dan een columbarium worden waar in urnen de asse van de overledenen worden bewaard. In het kerkbeleidsplan dat de gemeenteraad onlangs goedkeurde staat dat de stad en de kerkfabriek daarover een haalbaarheidsstudie hebben aangevraagd. Maar er is nog een andere piste, want Sint-Martens-Leerne heeft nood aan een nieuwe gemeenschapszaal, en ook daarvoor zou de Sint-Martinuskerk dienst kunnen doen. Er zal pas duidelijkheid over de herbestemming van de kerk komen nadat de resultaten van de haalbaarheidsstudie zijn gekend. Dat is allicht pas volgend jaar.51


 

© Christophe Sevenoo