Vanaf morgen kan je in domein de Ghellinck in Wortegem-Petegem terecht voor een dubbeltentoonstelling over de eerste wereldoorlog. Aan de ene kant wordt het leven in de vijf deelgemeenten getoond, waar op het einde van de oorlog nog zwaar gevochten is. Het tweede luik belicht het fotodagboek van Ernest de Ghellinck, die een groot deel van de oorlog in de loopgraven aan de IJzer doorbracht.

 

© Peter Stuart