Aan de Oude Dokken in Gent komt een nieuwe wijk met een uniek en duurzaam energiesysteem. De nieuwe stadswijk zal haar energie halen uit afvalwater en restwarmte van het aanpalende bedrijf Christeyns. Er zullen dus geen aardgasleidingen worden aangelegd bij de bouw van de wijk, en da’s een belangrijke stap voor Gent Klimaatstad.

© Janna Heyerick