Morgen ligt een opmerkelijk voorstel op tafel bij de bestuursraad van de UGent. De universiteit wil op al haar sites in de stad prikkelarme ruimtes inrichten.
Dat zijn stille plekken waar studenten zich kunnen terugtrekken om te bezinnen of te bidden. De intentie maakt deel uit van het nieuwe diversiteitsplan van de unief dat de krant De Gentenaar al kon inkijken. De UGent wil iedereen de kans geven om zijn religie te beleven, maar ook mensen met autismespectrumstoornis moeten in die ruimtes terechtkunnen om te ontsnappen aan de drukte.

© Paul Van De Velde