De UGent wil mee kunnen beslissen wie als extern mag zetelen in haar hoogste bestuursorganen.  Nu worden die externen, waaronder 4 politici, voorgedragen door de Vlaamse regering. De universiteit wil voortaan samen met de Vlaamse regering bekijken wie de meest geschikte kandidaten zijn.

© Peter Stuart