Bij de volgende rectorverkiezingen van de UGent moeten kandidaten zich als duo aanbieden. Om het genderevenwicht te garanderen moeten de duo’s bestaan uit een man en een vrouw.
Vlaams onderwijsminister Crevits zal daarvoor het decreet aanpassen, het voorstel wordt eerst nog voorgelegd aan de Raad van State. De volgende rectorverkiezingen vinden plaats in het voorjaar van 2017. Nieuw is dat alle personeelsleden en studenten hun stem kunnen uitbrengen. Toe nu toe konden alleen leden van de faculteitsraden stemmen.

© Paul Van De Velde