De UGent gaat het komende academiejaar vier vernieuwende onderwijsideeën uitproberen die studenten bedacht hebben.  De jury van de Innoversity Challenge koos vanmorgen de vier projecten uit 544 inzendingen, die waren binnengekomen na een oproep van rector De Paepe.  ‘OpenWebSlides’ is een internetplatform waar studenten webslides kunnen aanvullen en updaten. ‘Vesta’ is een systeem om via een app of wifi-apparaten vlot computers en lokalen te vinden en reserveren. ‘Gamefied learning’ is een game waarbij studenten het tegen mekaar opnemen met vragen over de leerstof. ‘Hermes’ is een app die docenten in staat stelt om snel te weten of alle studenten wel mee zijn met de les. 

© Paul Van De Velde