De Universiteit Gent ontkent dat ze probeert om aantijgingen van seksuele intimidatie in de doofpot te stoppen. Ze bevestigt dat er meldingen geweest zijn van grensoverschrijdend gedrag. Dat zegt de UGent in een persbericht. De afgelopen dagen verschenen in verschillende media berichten over een doofpotoperatie.

De rectorale overheid heeft zelf het initiatief genomen om een zaak van grensoverschrijdend gedrag te onderzoeken aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Er zijn geen formele klachten ingediend maar de rectorale overheid heeft wel een aantal beschermende maatregelen genomen. Er is ook een risicoanalyse uitgevoerd. Zonder formele klacht zijn wettelijk geen verdere stappen mogelijk, zegt de UGent nog.

 

Foto : UGent

© Paul Van De Velde