Uit een onderzoek van de UGent blijkt dat 9/10 van de Vlaamse huisartsen zichzelf al eens medicatie voorschrijft. Dat bleek al eerder uit internationale onderzoeken, het fenomeen is nu ook bevestigd met een Vlaamse studie.

Ruth Debeuckelaere aan de UGent liet 290 huisartsen en huisartsen in opleiding een vragenlijst invullen over hun medicatiegebruik. 240 van hen zeggen al minstens één keer zichzelf medicatie te hebben voorgeschreven. 32 artsen hebben nooit een voorschrift voor zichzelf geschreven. Het gaat dan meestal (81% van alle voorschriften) over gastro-intestinaal actieve medicatie, zoals maagzuurremmers, melatonine voor de behandeling van slapeloosheid (80% van alle voorschriften) en paracetamol en ontstekingsremmers (79,5% van alle voorschriften).

Debeuckelaere zegt dat de thematiek structureel aandacht zou moeten krijgen tijdens de opleiding, omdat het risico’s met zich meebrengt. “De artsen die deelnamen aan het onderzoek vonden dat zij in staat waren om een diagnose bij zichzelf te stellen”, vertelt Ruth Debeuckelaere. “Zij overwogen in het geval van ernstige of psychische klachten wel de hulp van een andere huisarts in te schakelen. Ook wanneer zelfdiagnose geen optie lijkt, bijvoorbeeld voor het beluisteren van de longen, werd dit overwogen. Minder ernstige klachten worden vaker zelf behandeld, maar het is erg moeilijk om een duidelijke afbakening te vinden wanneer een klacht te ernstig is om nog zelf te behandelen.”

De studie van Debeuckelaere aan de UGent gebeurde onder begeleiding van de UAntwerpen.

© Janna Heyerick