Bio-ingenieurs van de UGent hebben een methode ontwikkeld om biobrandstof te maken van gras. Bacteriën zetten de suikers in het gras om in melkzuur, dat gebruikt kan worden om biobrandstof mee te maken. Maar Jommekes grasmobiel is nog niet voor morgen. De hoeveelheid brandstof die uit gras gemaakt kan worden is voorlopig heel klein, het proces is nog veel te duur. 

© Luk Dewulf