Vanaf juni krijgen in Vlaanderen alle ouders van baby’s met blijvende gehoorproblemen een uitnodiging om hun kind te laten screenen op eventuele problemen met het evenwichtsorgaan. Slechthorende baby’s hebben meer kans op evenwichtsstoornissen. Die kunnen grote gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het kind. De UGent en het UZ Gent gaat de centra die de screenings uitvoeren helpen met de opstart. Per jaar worden in Vlaanderen zo’n 120 slechthorende baby’s geboren. 

© Paul Van De Velde