Het UZ Gent is sinds nieuwjaar eigendom van de universiteit. Tot eind vorig jaar was de Vlaamse Overheid de eigenaar van de gronden en de gebouwen van het universitair ziekenhuis. De eigendomsoverdracht moet het UZ Gent in staat stellen om een gelijkwaardige rol te spelen in het ziekenhuislandschap, het UZ  kan bijvoorbeeld voortaan een beroep doen op het VIPA, het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden aangelegenheden.  Het UZ krijgt bovendien 3,6 miljoen euro om de asbestvervuiling in de gebouwen aan te pakken. 

© Paul Van De Velde