De Gentse Universiteit heeft gereageerd op de commotie rond het Twitter-account Schuld & Vrienden, waarin anoniem kritiek werd gegeven op de extreemrechtse jongerenbeweging Schild & Vrienden.

Dinsdag raakte de naam van de persoon achter Schuld & Vrienden bekend. Het gaat om een assistent aan de faculteit Rechten van de UGent. De man krijgt sindsdien doodsbedreigingen. De universiteit distantieert zich volledig van de situatie in een reactie op hun website, en schrijft dat ze geen deontologische fout konden vaststellen.

“De betrokken assistent gebruikte de twitteraccount niet in zijn hoedanigheid van personeelslid aan de UGent. Tweets die door hem werden gepubliceerd zijn voor eigen rekening. Hij publiceerde deze niet namens of voor rekening van de UGent.
Er zijn geen aanwijzingen dat hij zijn hoedanigheid van assistent aan de UGent heeft misbruikt. De betrokken assistent is formeel: hij kon zelf geen punten invoeren of wijzigen. Hij verklaart bovendien geen toegang te hebben tot privé-gegevens van studenten.”
 

© Vanessa Declercq