Als alles goed gaat, heeft Gent over drie jaar ter hoogte van de Euro-Silo een Turborotonde. De werken daarvoor starten midden volgend jaar.

Het huidige kruispunt, die de Kennedylaan en de Eisenhowerlaan met elkaar verbindt, zal plaatsmaken voor een turboverkeersplein. Dat is een rotonde met aparte rijstroken per rijrichting. Je zal dus moeten voorsorteren op basis van welke richting je uit wil. Het kruispunt aan de Euro Silo is, mede door het havenverkeer, een erg druk punt. De rotonde moet de mobiliteit een stuk verbeteren, het zou ruim 6000 voertuigen per uur kunnen slikken. De werken zelf zullen uiteraard heel wat hinder met zich meebrengen, al zal het verkeer er altijd kunnen blijven passeren. De turborotonde kadert in het project R4 West Oost, de vernieuwing van de R4.
Zo'n rotonde of verkeersplein is is een rotondevariant met aparte rijstroken per richting. Voor het naderen van de turborotonde moet je het juiste voorsorteervak kiezen. Om de verkeersveiligheid te waarborgen worden alle mogelijke conflictpunten geregeld met verkeerslichten. Deze verkeerslichten werken volgens het principe van een groene golf zodat er een vlotte afwikkeling van het verkeer is.

© Robbert Vancompernolle