“Tot in den draai is een documentaire waarbij we zes palliatieve patiënten gevolgd hebben. Dat zijn mensen die ongeneeselijk ziek zijn en in de laatste fase van hun leven zijn. We hebben ze gevolgd met de bedoeling om voeling te krijgen met wat er bij hen leeft in die laatse fase van hun leven”
Filip Loobuyck - Filmmaker

© Robbert Vancompernolle