Er komen dan toch windturbines bij tussen Kaprijke en Maldegem langs de N49. De Raad van State heeft het beroep dat aangetekend was  tegen het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan verworpen. De molens zullen aansluiten bij de rij windmolens die  zich  ten zuiden van de N49  bevinden.
Samen zullen ze het ‘ windlandschap Eeklo-Maldegem’ vormen. Met deze uitspraak van de Raad van State ziet de provincie z’n windbeleid  bevestigd. Dat houdt in dat de provincie zones aanduidt waarin wél en zones waarin geen molens mogen gebouwd worden. Concreet zullen er in een straal van 5 km rond een concentratiezone geen molens meer mogen bijkomen. De provincie wil de omgeving ook mee  laten participéren in windturbineprojecten . Daarvoor  zullen ze ‘omgevingsfondsen’  in het leven roepen. Het allereerste fonds  wordt  op 17 november  opgericht voor het windlandschap Eeklo-Maldegem.

 

© Lucie Dezutter