De regels van de lage-emissiezone (LEZ) worden in tijden van deze coronavirus aangepast. Er worden geen boetes meer uitgeschreven, maar de overtreders krijgen wel nog een brief, waarin wordt aangegeven dat het om een tijdelijke maatregel gaat.

Omdat het openbaar vervoeraanbod en het aanbod van taxi’s sterk verminderd is sinds er maatregelen zijn opgelegd om het coronavirus te bestrijde past de Stad Gent haar regels omtrent de lage-emissiezone aan. De camera’s blijven actief, maar er worden tijdelijk geen boetes meer uitgeschreven.

"Ieders gezondheid staat nu voorop. De Stad Gent wil met deze tijdelijke aanpassing van de LEZ-regelgeving alle mensen die zich inzetten voor de zorg en gezondheid van anderen maximaal ondersteunen. De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 18 maart. Overtredingen op de LEZ-regelgeving die vanaf die datum begaan werden, zullen bijgevolg niet beboet worden. De maatregel geldt zolang de federale crisismaatregelen van kracht zijn." zegt Tine Heyse, schepen van Milieu en Klimaat.

Het gaat om tijdelijke maatregel die van kracht blijft zolang de strengere coronamaatregelen van kracht zijn.

© Robbert Vancompernolle