Vandaag kon je in de Gentse haven weer sirenes horen loeien in de buurt van Seveso-bedrijven. 

In onze regio zijn er 38 Seveso-bedrijven. Een Seveso-bedrijf werkt met gevaarlijke stoffen. Dat kan ondermeer gaan om olieraffinaderijen of chemische fabrieken. In de Gentse haven zijn er tientallen Seveso-bedrijven en het Crisiscentrum van Binnenlandse zaken voert 4 keer per jaar testen uit om te controleren of alle noodsignalen nog werken. Die testen zijn belangrijk voor het geval er zich effectief een gevaarlijke situatie zou voordoen.

Die kans is klein zegt Luc Bauwens, die provinciaal directeur Noodplanning is: 'Die bedrijven hebben allemaal een bepaald risico in zich door de fabricatie van producten die zij maken. Als er daar iets gebeurt moeten we bijzonder alert zijn. We hebben geluk gehad, tot nu toe is er nog niets ernstigs gebeurd maar het kan altijd gebeuren.'

© Luk Dewulf