Steeds meer lagere schooldirecteurs hebben het moeilijk om het hoofd boven water te houden. Ze krijgen te veel taken te verwerken, die vaak ook niets meer met hun functie als directeur te maken hebben. De werkdruk wordt zelfs zo groot, dat sommigen onder hen er ziek van worden, en afhaken. Om dat duidelijk te maken was er vandaag een actiemoment in Gent.

© Robbert Vancompernolle