Gouverneur Briers heeft vanmorgen zijn jaarlijkse toespraak gehouden voor de provincieraad. Hij pleitte voor een klimaatbestendig waterbeleid. De inspanningen van de laatste vijftien jaar om de wateroverlast in de regio een halt toe te roepen hebben hun vruchten afgeworpen. Maar er is nog een pak werk aan de winkel.  Er moeten nog steeds noodzakelijke werken worden uitgevoerd. Maar die worden heel vaak vertraagd door enkelingen, zegt Briers. Hij gaf het voorbeeld van een bufferbekken op de Nederbeek in Wortegem-Petegem dat al 10 jaar wordt tegengehouden door 1 familie die tegen de grondinname is. Briers bepleit daarom de wederinvoering van de oude Dijkenwet, die vroeger toeliet om noodzakelijke werken snel uit te voeren.  

© Paul Van De Velde