Exact 450 jaar geleden werd Gent getroffen door één van de grootste catastrofes in haar geschiedenis, de Beeldenstorm. Die vernietigde zowat het volledige religieuze kunstpatrimonium van de stad. In de Universiteitsbibliotheek ligt een ooggetuigenverslag van de Beeldenstorm, opgetekend door de edelman Marcus Van Vaernewijck. Naar aanleiding van de historische verjaardag van de beeldenstorm herschreef auteur Joris De Zutter het werk nu in een begrijpelijker Nederlands.

© Vanessa Declercq