We rijden te snel in de zone 30 in Gent. Dat zegt het Gents Milieufront, dat de afgelopen maanden metingen liet uitvoeren. Daaruit blijkt dat in het centrum, maar vooral ook buiten de kleine stadsring een groot deel van de bestuurders zich niet aan de snelheidsbeperking houden. Het GMF pleit voor meer controles, een betere signalisatie en zelfs een herinrichting van straten waar te snel gereden wordt.

Het zijn vooral de cijfers van buiten de ring die de totalen de hoogte injagen: daar hebben bestuurders het moeilijk om zich aan de zone 30 te houden en ze begaan er ook de zwaarste overtredingen. Het Gents MilieuFront trekt met de cijfers naar de stad, en vraagt om in te grijpen.

© Janna Heyerick