Vanaf januari kunnen elke maand twintig Gentenaars de Gentse gemeenteraad bijwonen.  De gasten van de gemeenteraad worden verwelkomd door twee raadsleden (1 meerderheid, 1 oppositie), krijgen uitleg over de werking van de raad en de agendapunten van de dag. Het initiatief komt er op voorstel van sp.a-raadslid Guy Reynebeau, die de mosterd haalde in Nederland.  Verschillende steden en gemeenten organiseren daar al een paar keer per jaar een ‘Gast van de raad’.  Op 23 januari kunnen de eerste Gentenaars de gemeenteraad bijwonen. Na drie zittingen wordt het initiatief geëvalueerd.

© Paul Van De Velde