Het is vandaag wereldfietsdag en dat vieren ze in Gent doorgaans met een groot applaus voor de fietsers. Zo'n erehaag waar fietsers dan onder luid handgeklap doorfietsen kan op dit moment en om gekende redenen niet, en dus gooide de Gentse fietsersbond het dit jaar over een andere boeg.

Enkele vrijwilligers trokken vanmorgen naar verschillende fietswerven in de stad om de aannemers te trakteren op een stukje taart. Het zijn werver waar de fietsersbond in Gent jarenlang voor gepleit heeft en waarvan ze nu zeer tevreden zijn de de aangepast fietsinfrastructuur er komt.

“Ons doel is: fietsen voor kinderen, volwassenen èn bejaarden comfortabel en veilig krijgen. Dat vraagt veel detailwerk.” Yves De Bruyckere, Fietsersbond Gent

En toch is er aandacht voor de fietsers ook. Zij kregen een visueel applaus via boodschappen op de fietspaden. Vooral rond Flanders Expo verschenen heel wat bemoedigende woorden op de grond. Om ook de studenten die er een examen moeten afleggen aan te moedigen om te blijven kiezen voor de fiets en ze een 'fietshart onder de examenriem' te steken, aldus de fietsebond.

© Robbert Vancompernolle