't Geraarke trekt aan de alarmbel. De plannen van Aldi om het oude schooltje aan de Harelbekestraat te vervangen door een nieuwbouw zitten in de ijskast. Tegen de plannen kwam heelwat protest omdat het schooltje nog een restant is van de wereldtentoonstelling van 1913. De actievoerders willen het schooltje laten beschermen. Volgens 't Geraarke de minst goeie oplossing. Het gebouw is aan het aftakelen en dringend aan restauratie toe. Dat zal heel veel geld kosten. Daarom hopen ze bij 't Geraarke dat de plannen van Aldi alsnog kunnen uitgevoerd worden. In de nieuwbouw zou de armoedevereniging een plaats krijgen met ontmoetingszaal voor de buurt.  

© Davy Cautaerts