De provincie Oost-Vlaanderen is op zoek naar 35 hectare landbouwgrond die kan dienen als rust – en voedingsplek voor de kleine zwaan. ’t Zijn vooral suikerbiettelers in onze regio die zich kandidaat kunnen stellen, want de restjes van suikerbieten zijn bijzonder voedzaam voor de kleine zwaan. De vogel trekt elk jaar vanuit Rusland naar het zuiden van Europa om er te overwinteren. En daarbij maken ze een tussenstop in onze streken om op krachten te komen. De provincie vraagt aan de kandidaat landbouwers om een deel van hun gronden na het oogsten van de biet onaangeroerd te laten. Zodat de vogels zich kunnen voeden met de resten. Landbouwers die zich kandidaat willen stellen, kunnen zich tot 20 oktober aanmelden bij de provincie.

© Vanessa Declercq