De ‘Regie voor en door het Oost-Vlaams kerngebied’, een project van de provincie, krijgt een Vlaamse subsidie van 300.000 euro. 
Het Kerngebied is een netwerk van steden en kernen rond Gent. Verwacht wordt dat de bevolking in dat gebied tegen 2050 met 15 tot 25 percent zal groeien. Dat wil zeggen dat er 100.000 tot 160.000 mensen kunnen bijkomen. Om die groei op te vangen moeten er woningen, werkplekken en voorzieningen bijkomen. De ‘Regie voor en door het Oost-Vlaams Kerngebied’ wil een gezamenlijke strategie ontwikkelen voor de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. In een ‘open werkatelier’ brengt de provincie lokale besturen, intercommunales, kennisinstellingen, mobiliteitsactoren en de vastgoedsector samen om zo’n strategie uit te werken. 

© Sofie Claeys