Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege, trekt 2 miljoen euro uit voor de realisatie van 7 strategische ruimtelijke projecten. Die moeten bijdragen tot een betere ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen.  Het  Open Ruimteproject Moervaartvallei (foto: gouverneurbriers.be)  is er een van en ontvangt een subsidie van 240.000 euro. De landbouw, natuur en de lokale overheden slaan daar de handen in elkaar voor de uitbouw van een breed gedragen openruimte-project. De subsidie versterkt het project. 

© Koen Colpaert