De stad Gent stelt een studieteam aan om de toekomst van de B401 te onderzoeken. De B401 is het viaduct dat de snelwegen tot in de stad brengt. Gent wil het viaduct aanpakken om de  levenskwaliteit en de mobiliteit in de buurt te verbeteren. De B401 is al een tijdje een doorn in het oog van menig Gentenaar. Het viaduct zorgt voor een permanente verkeersstroom richting stad. Daar wil de stad iets aan veranderen, een deel van het viaduct zou zelfs kunnen verdwijnen om plaats te maken voor een groter Zuidpark. Om die plannen concreet te maken heeft de stad nu een studiebureau aangesteld. Dat moet onderzoeken wat stedebouwkundig en verkeerstechnisch mogelijk is. Ook de gebruikers, buren en overheden zullen betrokken worden in het onderzoek.

© Koen Colpaert