“Veel studiekiezers denken verkeerdelijk dat verpleegkundigen alleen instaan voor de hygiënische zorgen van de patiënt, of ze hebben een beeld van de verpleegkundige die als uitvoerende kracht van de arts alleen maar instructies moet opvolgen. Ook het hardnekkige idee dat zorgberoepen ‘iets voor vrouwen’ zouden zijn maakt dat sommige studenten de optie zelfs niet verkennen.”

Dat zegt Debbie Van de Putte, docent Verpleegkunde aan Arteveldehogeschool. Ze betreurt die opvattingen wat ze zijn niet waar, en dus ondernam Van De Putte actie. Vanmiddag stellen eerstejaarsstudenten verpleegkunde een reeks concrete oplossingen voor om zorgverlening als beroep een beter imago aan te meten. Het beeld dat weergegeven wordt van zorgverleners is vaak niet representatief voor de werkelijkheid. Daarnaast worden ook werkomstandigheden en de verloning genoemd als redenen om niet voor een job in de zorg te kiezen. Kortom: er is een grote nood aan waardering en een andere beeldvorming van onze zorgverleners.

“Studenten geloven dat populaire media het verschil kunnen maken. Zelf schuiven ze onder meer het idee van een YouTube-kanaal rond zorg naar voor. Idealiter zouden bekende gezichten hier een rol in spelen”, vervolgt docente Debbie Van de Putte. "Rolmodellen voor jonge verpleegkundigen in spe zijn er tot op vandaag niet. In plaats van Topdokters zou er wel eens een tv-reekt over Topverpleegkundigen gemaakt mogen worden."

© Robbert Vancompernolle