Vanaf vandaag kan elke Gentenaar die minstens 14 jaar oud is stemmen op zijn favoriete burgerbudget(ten).  De stemming loopt tot 14 oktober. De stemmen van de Gentenaars tellen voor 70 percent mee in de eindbeslissing. De Dialoogkamer, een expertenjury, is goed voor 30 percent. 105 projecten van bewoners en organisaties die projecten indienden om mee te bouwen aan de stad Gent hengelen naar de stem van de Gentenaar. De stad verdeelt een burgerbudget van 1.350.000 euro onder de winnende projecten. Die kunnen meedingen naar bedragen tussen 20.000 en 150.000 euro.

 

© Colette Van Hooreweghe