Aan de recyclageparken in de Proeftuinstraat en de Stapsteenweg deelt Ivago, samen met de Kerstman, zogenaamde "stress-kerstmannetjes" uit. Met deze symbolische actie vraagt het bestuur van Ivago aan de gebruikers van de recyclageparken om meer respect op te brengen voor haar medewerkers.  Directe aanleiding zijn een paar  recente. gevallen fysieke agressie waarvan het Ivago-personeel slachtoffer werd.  Deze sensibiliseringsactie is een gezamelijk initiatief van het personeel, de syndicale delegaties en het management van Ivago. 

© Piet Mestdag