Een burger die een strafklacht indient in Oost-Vlaanderen moet veel minder lang wachten op een uitspraak  dan burgers uit andere provincies. Dat blijkt uit een studie die  Justitie voerde. Als iemand zich in onze provincie burgerlijke partij stelt  dan duurt het gemiddeld twee jaar en vijf maanden tot een eerste vonnis wordt geveld. Dat is opvallend sneller dan in andere arrondissementen. In Brussel moet je gemiddeld drie jaar en negen maanden wachten tot er in een uitspraak volgt.

© Christophe Sevenoo