"Het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid in België heeft de papierfabriek van Langerbrugge geïdentificeerd als een mogelijke bron van de legionellabacterie-infectie in de lokale gemeenschap. Het onderzoek loopt echter nog steeds en het is wachten op de resultaten van dit onderzoek.
De fabriek neemt maatregelen, zoals bemonsteringen en desinfecties, in nauwe samenwerking met de autoriteiten en met internationale en nationale legionella-experten. Naast de vereiste desinfecties hebben we besloten om de koeltoren te stoppen voor een grondige éénmalige offline reiniging en desinfectie. De koeltoren wordt opnieuw opgestart met strikte monitoring door de fabrieksoperaties en ondersteunende deskundigen, na inspectie en goedkeuring door het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid.
Stora Enso werkt strikt om legionella in haar fabrieken te voorkomen, volgens instructies die betrekking hebben op bijvoorbeeld waterbehandeling, risicobeoordelingen, bemonstering en strikt gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en -apparatuur. Dit alles om werknemers, contractoren en derden te beschermen tegen blootstelling aan legionella.
Wij werken volledig samen met de autoriteiten en kunnen op dit moment geen verdere commentaar geven, verwijzend naar het lopende onderzoek.
Als een lang-bestaand lid van de gemeenschap, willen we onze medeleven betuigen aan de getroffen mensen en hun families."
   Chris De Hollander, Mill Manager, Langerbrugge Fabriek

© Hannes De Smet