Kunstenaars en cultuurwerkers voerden vanmiddag actie op de Korenmarkt omdat ze nog altijd geen steun krijgen voor hun inkomensverlies tijdens de coronacrisis.

Als standbeelden stonden ze vanmiddag verspreid over de Gentse Korenmarkt. Een half uur lang, terwijl ze hun beroep uitbeeldden. “Terwijl de hele samenleving weer in beweging komt, blijven wij in stilstand, maar wel rechtop.” De actie Still Standing vond op hetzelfde moment plaats in tien Belgische steden.

Steun voor kunstenaars
De cultuursector is zwaar getroffen door de coronacrisis. Meer dan 100 dagen na de start van de lockdown is er volgens de actievoerders nog altijd geen passende steunmaatregel voor kunstenaars, cultuurwerkers en technici met korte contracten. “Net als iedereen dragen ze bij aan de sociale zekerheid, waarom krijgen ze dan geen gelijke sociale bescherming?”.

© Sofie Claeys