"Van buizen tot muizen, van schuilkelders tot rattenvangers."

In het STAM opent vrijdag de expo 'Ondergronds in de stad'. Een tentoonstelling die een inkijk geeft in de werled onder onze voeten. Over buizen en muizen, schuilkelders en rattenvangers.

"De aarde is opgebouwd uit vele lagen die miljarden jaren oud zijn. Alleen in het bovenste laagje van de aardkorst is het ecosysteem aan het werk. In die natuurlijke bodem vol leven van planten en dieren, is ook de mens actief. Hij woelt en graaft er om allerlei redenen… en hij bouwt er steden op. Steden die even druk zijn onder- als bovengronds. Hoe hoger de gebouwen, hoe dieper de fundamenten. Riolen, afval, opslagplaatsen en parkeergarages? Ingraven! Via tunnels verplaatsen we ons snel en ongehinderd. Kilometers kabels en buizen voorzien de stad van water, energie en data. Dankzij ondergrondse infrastructuren blijft de stad bovengronds leefbaar. De ondergrond is ook de plek waar we onze dierbaarste schatten aan toevertrouwen, waarin we ons verschuilen en onze doden begraven. Verdiep je in de wonderlijke stad onder de stad."

De expo loopt van 22.11.2019 t.e.m. 22.09.2020.

© Robbert Vancompernolle