Het STAM in Gent stelt vanaf volgende week de oudste oorkonde van het land tentoon. Op 13 april wordt ze precies 1200 jaar oud. Het gaat om de oorkonde van keizer Lodewijk de Vrome die de zogenaamde ‘immuniteit’ van de Sint-Baafsabdij bevestigt. De abdij genoot een grote autonomie en mocht in haar eigen gebied boetes innen en misdrijven bestraffen. De oorkonde maakte de abdij ‘immuun’ voor het gezag van de Gentse gouwgraaf. De oudste oorkonde van het land is op perkament geschreven en is een bijzonder fragiel document. Het mag niet langer dan een half jaar aan één stuk tentoongesteld worden, bij een maximale lichtsterkte van 50 lux en bij een aangepaste luchtvochtigheid. Op de verjaardag van de oorkonde is er een feestje gepland in het STAM, in de komende weken staan een aantal presentaties over het document op het programma. Voor AVS Vandaag mocht de kostbare oorkonde vanmorgen voor één keer uit de vitrine. 

 

© Paul Van De Velde