Housing Apart Together. Zo heet de nieuwe tentoonstelling van Architectuurwijzer, die vanaf zondag loopt in de abdijkerk van het STAM. De tentoonstelling brengt 18 Vlaamse collectieve woonprojecten samen. 

Collectief bouwen en wonen biedt meer en meer een antwoord op de toekomst, met meer mensen en minder plaats om te wonen. In de expo worden verschillende projecten voorgesteld: met woningen en/of appartementen, in dorp of stad, in bestaande panden en/of nieuwbouw, met meer en minder gedeelde ruimtes.

Het gaat om cohousingprojecten waarin enkele bewoners het project zelf hebben opgestart, maar er zitten ook projecten tussen die ontwikkeld zijn door projectontwikkelaars, sociale huisvestingsmaatschappijen of andere initiatiefnemers.

De expo wil helpen om het collectief wonen beter te begrijpen. Daarvoor gaat de expo verder dan de architectuur alleen. Ook het dagelijkse leven, zoals bijvoorbeeld de privacy binnen de gerealiseerde projecten komt aan bod.

Housing Apart Together loopt van 19 januari tot en met 3 mei. 

 

© Soetkin Desloovere