Te weinig personeel en te veel gevangenen. Dat is waarom de cipiers vanavond gaan staken. Over heel het land legt het gevangenispersoneel vanaf 22h het werk neer en dat is in Gent niet anders.
Tijdens deze 24-urenstaking willen de vakbonden een duidelijk signaal geven naar de overheid. Er moeten meer middelen vrijgemaakt worden voor het gevangeniswezen, en er moet beter nagedacht worden voor iemand naar de gevangenis wordt gestuurd.

© Robbert Vancompernolle