Sociaal overleg bij netwerkbeheerder Fluvius zit vast. Volgens de vakbond houdt Fluvius zich niet aan de gemaakte afspraken, overeenkomsten en bestaande CAO's. De fusie tussen Eandis en Infrax tot Fluvius, zou volgens de vakbond worden misbruikt om regels te overtreden.

Het gaat onder meer over de regels met betrekking tot de tewerkstelling en einde loopbaanregeling. Daarnaast loopt de uitvoering van de akkoorden die zijn afgesproken na de fusie moeizaam. Dat wekt wrevel en onrust bij de werknemers.

Met de actie wil de vakbond de nieuwe directieploeg een duidelijk signaal geven. CEO Frank Vanbrabant praat momenteel op de site met de werknemers.

© Janna Heyerick