De stadsarcheologen van Gent trappen vanavond het nieuwe archeologische jaar af. Ze blikken terug op de voornaamste opgravingen van het afgelopen seizoen. En ze nodigen ook elke keer een gastspreker uit voor de jaarlijkse Raveschotlezing. Vanavond is dat doctor Vincent Debonne, die dieper ingaat op de baksteenarchitectuur in Gent tijdens de middeleeuwen. 

© Vanessa Declercq